พิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี