ภาพกิจกรรม “Bike For MoM” จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 สองหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพประวัติศาสตร์ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” (จังหวัดลำพูน) ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558