นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับรางวัลดีเด่น ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสุขภาพประชาชน

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน รับรางวัลดีเด่น ในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ในการสัมนาเมื่อวันที่15 – 17 กรกฎาคม ณ ชลพฤษษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก