โครงการวางระบบและติดตั้งไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และตู้ควบคุม เสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (เสาสูง) อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี