เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มตำแหน่ง คอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา