ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๑๐๑๓ ต่อ ๑๓๐-๑๓๓