เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง

เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. พนักงานปฏิบัติหน้าที่กวาดถนน   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน
  2. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เก็ยขยะมูลฝอย ประจำรถบรรทุกขยะ   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน
  3. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ขนกิ่งไม้ ใบไม้ ประจำรถบรรทุกกิ่งไม้   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน
  4. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกกิ่งไม้   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน
  5. พนักงานปฏิบัติหน้าที่ในโรงปุ๋ย   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน
  6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ   อัตราค่าตอบเทน  7,000 บาทต่อเดือน