ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา