ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนต์ โคงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)