ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณทางเดินริมตลิ่งแม่น้ำกวง ตั้งแต่ร้านอาหารเรือนแพ ถึงทางแยกถนนบ้านหลวย ซอย 10