ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กชั้นลอย โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม