ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558