ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระวิชาการ (โครงการต่อยอด อิงลิช แค้มป์ Read Aloud โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน)