ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคูน้ำลำเหมืองปิงห่าง หน้าวัดสันป่ายางหลวงและข้างลานกีฬาชุมชน เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 โครงการ