ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล (บริเวณถนนสนามกีฬา ซอย 1 ถึง ซอย 5 และบริเวณหลังป่าไม้) จำนวน 1 โครงการ