สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย “กาดม่วนใจ๋” ภายใต้งาน “จิบกาแฟ แลศิลปะ”

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย “กาดม่วนใจ๋” ภายใต้งาน  “จิบกาแฟ แลศิลปะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และเปิดมุมมองการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  โดยนายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  กล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน และนางกนกรัตน์  ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นอกจากนี้  ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์  เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการโชว์ชุดพิเศษจาก อาจารย์ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี   ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) พร้อมการแสดงโชว์การเป่าขลุ่ยในบทเพลงอันไพเราะ   หลายบทเพลง  การจัดนิทรรศการและการจัดบูทกาดสินค้านานาชนิดมากมายกว่า ๒๐๐ รายการ จัดขึ้น   ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

********************************************************