เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เริ่มด้วยขบวนพาเหรดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดลำพูน เข้าสู่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ในฐานะประธาน  การจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้อง

นอกจากนี้ยังมีการวิ่งคบเพลิง โดยตัวแทน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน นำไปจุดที่กระถางคบเพลิง เพื่อเป็นสัญญานถึงการเปิดพิธีการแข่งขัน พร้อมด้วยนักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬาทั้งหมดปฏิญาณตนก่อนการแข่งขันกีฬา และการแสดงอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา