พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาและร่วมทดสอบระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครนนทบุรี , เทศบาลนครหาดใหญ่ , เทศบาลนครภูเก็ต , เทศบาลนครยะลา , เทศบาลนครอุดรธานี , เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองลำพูน ในโครงการพัฒนา และร่วมทดสอบระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์  วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตรจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง ร่วมลงนาม ณ ห้อง Metting Room 6 พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา