เทศบาลเมืองลำพูนจัดการแสดงชุด “เล่าขานตำนานหริภุญชัยเมืองบุญ หละปูนเมืองงาม” ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

 

นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับคัดเลือก  ให้เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเผยแพร่และแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ณ เวทีเล็ก สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดชุดการแสดงประกอบแสงสี ในชื่อ “เล่าขานตำนานหริภุญชัยเมืองบุญ หละปูนเมืองงาม”  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวตำนานของเมืองลำพูน และพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ในรูปแบบละครกึ่งแสงเสียงแบ่งการแสดงเป็น 4 องค์ คือ สร้างบ้านแปลงเมือง , อัญเชิญพระแม่นั่งเมือง , หริภุญชัยเมืองบุญ , และหละปูนเมืองงาม อันเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม และความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดลำพูน ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมชม พร้อมให้กำลังใจ และร่วมบันทึกภาพ  กับทีมนักแสดงจากเทศบาลเมืองลำพูนอีกด้วย

***************************************