โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ขอเชิญชม การแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560

เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ร่วมรับชม การแสดงฝึกภาคสนามของนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 พื้นที่ภาคเหนือ โดยนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน รับชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** เริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป