กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561