เทศบาลเมืองลำพูนเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์  ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓  เมษายน ๒๕๖๑  พร้อมทั้งมีการตกแต่งเมืองในรูปแบบล้านนา เพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

สำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ นอกจากเทศกาลสงกรานต์ที่ปลอดภัยไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้เพิ่มกิจกรรมคลายร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่พร้อมจะเล่นน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ จุดบริการน้ำประปาที่สะอาดและอุโมงค์น้ำ บนเส้นทางถนนเจริญราษฎร์ ถนนอินทยงยศ รวมถึง สวนสาธารณะน้ำพุช้างมหาวัน และจุดเล่นน้ำบริเวณรอบ ๆ คูเมือง ทั้ง ๑๕ คูเมือง

ทั้งนี้ ได้มีการปรับคุณภาพน้ำบริเวณน้ำพุช้างมหาวัน และน้ำในคูเมืองโดยใช้คลอรีน ๗๐%  ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเล่นน้ำคลายร้อนลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคตาแดง หรือ โรคผิวหนังที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดส้วมสาธารณะ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อรองรับสำหรับนักท่องเที่ยว  โดยมีเป้าหมายให้ส้วมสาธารณะมีความสะอาด (Health)  พอเพียง  (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  ตามมาตรฐาน  HAS

* * * * * * * * * * * * * * * * *