เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันวาดรูปถังน้ำปูนซีเมนต์ เพื่อใช้สำหรับเล่นน้ำในงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา จากเด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันวาดรูปถังน้ำปูนซีเมนต์   เพื่อใช้สำหรับเล่นน้ำในงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑  โดยจัดขึ้น  ณ  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้บริการน้ำฟรี  โดยนำถังน้ำดังกล่าว ตั้งให้บริการไว้ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  และตลอดเส้นทางถนนอินทยงยศ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑  โดยปิดถนน  ให้เล่นน้ำ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ซึ่งมีจุดให้บริการน้ำฟรี ได้แก่

จุดที่ 1  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

   จุดที่ ๒  บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

   จุดที่ ๓  บริเวณข้างวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (ศาลาศรีจำปา)

   จุดที่ ๔  บริเวณคุ้มเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ตรงข้ามธนาคารออมสิน

   จุดที่ ๖  บ้านนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์

   จุดที่ ๗  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม

ทั้งนี้ ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และอู้กำเมือง และเล่นน้ำตามประเพณีร่วมกันอย่างสุภาพ อ่อนโยน  ตามวิถีประเพณีล้านนา