เทศบาลเมืองลำพูนประกอบพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๔ ครูบา

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้บริหาร  เดินทางร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๔ ครูบา  ประกอบด้วย  ครูบาศรีวิชัย จากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน , ครูบาขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ,  ครูบาวงค์ษา จากวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ ครูบาสุพรหมยานเถระ (พรหมา  พรหฺมจกฺโก) จากวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  รวมถึงน้ำทิพย์จากโบราณสถานพระพุทธบาทจอมคำ (ห้วยย่าผัน)  ณ  บ้านใหม่ศิวิไล ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน   เพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๔ ครูบา ลงมาจากยอดดอย ใส่ในคนโท  เพื่อนำไปร่วมสรงน้ำในขบวนแห่พระพุทธรูป งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑  ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

* * * * * * * * * * * *