เทศบาลเมืองลำพูนประกาศผลการตัดสินการประกวดประดิษฐ์ ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดให้มีการประกวด  การประดิษฐ์ ต้นผึ้ง ต้นดอก หมากสุ่ม หมากเบ็ง ของประชาชนทั่วไป  ในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  และปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้แข่งขันแต่ละประเภท   ซึ่งจัดขึ้นบริเวณศาลาบาตร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  ซึ่งมีผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

ผลการประกวดการประดิษฐ์หมากสุ่ม

 • รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๗๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหน่อม  ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๕๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ ชุมชนมหาวัน ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๓๐๐ บาท

ผลการประกวดการประดิษฐ์หมากเบ็ง

 • รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๗๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง  ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๕๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ ชุมชนท่าขาม – บ้านฮ่อม ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๓๐๐ บาท

 

ผลการประกวดการประดิษฐ์ต้นผึ้ง

 • รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๗๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง  ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๕๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๓๐๐ บาท

 

ผลการประกวดการประดิษฐ์ต้นผึ้ง

 • รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ชุมชนสันดอนรอม   ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๗๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ชุมชนสันป่ายางหลวง  ได้รับเงินรางวัลจำนวน  ๑,๕๐๐  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ ชุมชนสันสวนดอก  ได้รับเงินรางวัลจำนวน ๑,๓๐๐ บาท

          ******************************************************************************