พิธีสืบชะตาเมือง ๔ มุมเมือง ในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองหละปูน ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีทำบุญสืบชะตา 4 มุมเมือง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธี ณ ประตูท่าขาม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน ร่วมกับ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้  ได้จัดพิธีสมโภชน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก  ๔ ครูบา  ในจังหวัดลำพูนอีกด้วย

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวว่า ในแต่ละปีทางเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีสืบชะตา ๔ มุมเมืองได้แก่ จุดที่ ๑ ประตูท่าขาม ซึ่งในปีนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  เป็นประธานในพิธีฯ , จุดที่ ๒ ประตูลี้  โดยมี นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีฯ , จุดที่ 3 ประตูช้างสี ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายวรยุทธ เนาวรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ และจุดที่ 4 ประตูมหาวัน ณ บริเวณลานประตูมหาวัน (ตรงข้ามวัดมหาวัน) โดย นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน  เป็นประธาน ในพิธีฯ พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำกวง

 

สำหรับพิธีสืบชะตา หรือ สืบชาตา หรือ การต่ออายุ เป็นการสืบชะตากำเนิดให้ยืดยาวออกไป  เพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  นับเป็นประเพณีมงคลสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวล้านนาไทย นิยมปฏิบัติกันในหลายโอกาส เช่น เนื่องในวันเกิด , วันได้รับยศตำแหน่ง , วันขึ้นบ้านใหม่ , กุฏิใหม่ หรือ ย้ายบ้านใหม่  บางครั้งเกิดการเจ็บป่วย  เมื่อหมอดู  ทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาขาด ควรจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ และสืบชะตาต่ออายุเสีย จะทำให้คลาดแคล้ว    จากโรคภัย และอยู่ด้วยความสวัสดีต่อไป

 

******************************