ผลการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูป หรือ รูปปั้นจำลอง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีการประกวดขบวนแห่พระพุทธรูปหรือรูปปั้นจำลอง ในงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 โดยมีผลการตัดสินดังนี้

 

  • 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
  • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน
  • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ในการมอบรางวัลชนะเลิศให้กับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน  รวมถึง นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ให้กับโรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ให้กับสภาเด็กและเยาวชน  จังหวัดลำพูน  ณ บริเวณเวทีหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561   ที่ผ่านมา

*************************************