เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ และสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน โดย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานครู  ร่วมพิธีดำหัวครูบาสังฆะ ซึ่งเป็นพิธีแก่โบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ใน จังหวัดลำพูนเพียงแห่งเดียว  พร้อมร่วมสรงน้ำพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

***********************************************