เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมพิธี สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมือง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์  สัมพันธรัตน์  โดยจัดขบวนแห่เครื่องดำหัวแบบล้านนา ต้นผึ้ง ต้นดอก นำขบวน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากอำเภอต่างๆ ที่พร้อมใจจัดขบวนแห่เครื่องดำหัว เคลื่อนขบวนจากหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

หลังจากนั้น ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกล่าวขอพร พร้อมดำหัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนตามลำดับ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนยังนำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมดำหัวท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นางมยุรี ไชยเสน และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  นางปนัดดา เนาวรัตน์  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

**************************