เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมงาน วันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง  และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ โดยประกอบพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้อ่านสาร  เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑ จากพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมรับฟังการบรรยายธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยพระเอกพล ชุตินธโร จากวัดเสาหิน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน  เพื่อความเป็นสิริมงคล   และสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเทศบาล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒธรรมในหน่วยงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีทัศนคติ คุณธรรมนำใจ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

**********************************************