เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑  ในปีนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน  เพื่ออัญเชิญมาประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการฟ้อนเล็บรับขบวนแห่น้ำสรงเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย  โดยช่างฟ้อนกว่า ๑,๓๔๒  คน  ซึ่งการประกอบพิธีทางศาสนาได้มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย  ยาว ๙๙ เมตร รอบองค์พระบรมธาตุ และปิดท้ายด้วยการแสดงสื่อผสมชุด “พระธาตุเจ้าหริภุญชัย” ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็น ปูชนียสถานที่เก่าแก่ และสำคัญทางประวัติศาสตร์คู่เมืองลำพูน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.  ซึ่งจะมีขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพร้อมเครื่องราชสักการะน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก ๗ อำเภอ ขบวนแห่ครัวทาน, การประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทานและน้ำทิพย์จาก ๘ อำเภอ และการแสดงลิเก รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

 

********************************************