ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการเป็นพนักงานจ้างเหมา ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง