นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นโดยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน โดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  เป็นผู้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ภายในงานมีการจัดขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งบรรจุอยู่ในคนโททองคำแท้ ประดิษฐานบนราชรถที่สร้างด้วยไม้สักทอง , ขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ จาก ๘ อำเภอของจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย น้ำทิพย์ดอยขะม้อ  อ.เมืองลำพูน ,น้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อ.บ้านโฮ่ง ,น้ำทิพย์พระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ , น้ำทิพย์ดอยจำปาข่า อ.แม่ทา ,น้ำทิพย์พระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง, น้ำทิพย์ดอยห้างบาตร อ.บ้านธิ ,น้ำทิพย์ดอยกวางคำ อ.ทุ่งหัวช้าง และน้ำทิพย์วัดบ้านดงหลวง อ. เวียงหนองล่อง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ได้อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นสรงองค์พระธาตุ ผ่านสายชักรอกในพิธี ตามลำดับ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังจากนั้น    พระเถระและคณะสงฆ์ นำประชาชนร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย พร้อมกัน

สำหรับพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย เป็นการสักการะพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ( พระธาตุประจำปีเกิดของบุคคลที่เกิดปีระกา ) ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาวลำพูน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๑๔๔๐ ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย องค์ที่ ๓๓ นับเป็นเวลา ๑,๑๑๖ ปี พระธาตุหริภุญชัยนับเป็นจอมเจดีย์ ๑ ใน ๘ ของประเทศ ที่พระมหากษัตริย์ จะพระราชทานน้ำสรงและเครื่องราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทุกวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เหนือ หรือ ๘

**************************************