เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดขบวนแห่โคม วิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งวันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญของโลก Vesak day  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนทั้ง ๑๗ ชุมชม จึงร่วมเดินขบวนแห่โคมวิสาขบูชา โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกันบริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯ และเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารฯ

จากนั้น ได้มีพิธีทางศาสนาและพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และหน่วยงาน/องค์กรภาคี  โดยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารฯ เมื่อค่ำวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

********************************