การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ เทศบาลเมืองลำพูน