เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานไหว้สาป๋ารมี 140 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมงานไหว้สาป๋ารมี 140 ปี ครูบาเจ้าวิชัย เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่สร้างสรรค์จรรโลงพระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนาให้รุ่งเรือง โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ครูบาเจ้าศรีวิชัย รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัย นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ วัดจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

………………………………………………………………………………………..