เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับฟังเสวนา 140 ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมรับฟังการเสวนาในวาระพิเศษ “140 ปีชาตกาลครูบาเจ้าศรีวิชัย จากล้านนาสู่สากล” ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลเวียงยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัย และรับฟังทรรศนะความคิดเห็นของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ได้แก่ พระราชธรรม์นิเทศ หลวงพ่อพระพะยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ปราชญ์สยาม รางวัลแม็กไซไซ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

………………………………………………………………………………………..