เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง ๔ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลจามเทวี , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม และโรงเรียนเทศบาลประตูลี้   กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคเอดส์  พร้อมนี้ ได้เชิญวิทยากรจากกลุ่มอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิทธิ (VCAP)  มาร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ สร้างสรรค์  ที่ครอบคลุมด้วยความรู้เรื่องโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งเด็กนักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจฟังเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

***********************************