เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี ของการประกาศอิสรภาพ ของประเทศสหรัฐอเมริกา และฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษแห่งมิตรภาพไทย-อเมริกา

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน   พร้อมด้วย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล และนางปิยนันท์  ราชธานี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 242 ปี ของการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา และฉลองครบรอบ  2 ทศวรรษแห่งมิตรภาพไทย-อเมริกา ที่จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖1 โดยมี นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย  เป็นประธานเปิดงาน และได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนก่อนงานเลี้ยงรับรองฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา โดยมี นางเจนนิเฟอร์ ฮาไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงแนวคิดของการจัดงาน

ซึ่งงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Great and Good Friends พร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ โดยได้รับความอนุเคราะห์สำเนาภาพถ่ายเก่าที่หาดูได้ยาก จากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ และหอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดให้เห็นคุณูปการต่าง ๆ ที่ชาวอเมริกันได้สร้างไว้ที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการของงาน นอกจากนี้  ในงานนิทรรศการยังมีเรื่องราวของโจน ยูแบงค์ ผู้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักดนตรีในภาคเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971  ผู้นำความรู้ประสบการณ์จากละครบรอดเวย์ มาสอนให้แก่นักร้องและนักแสดงในคริสตจักรและยังได้ส่งเสริมการใช้ดนตรีเพื่อบำบัดเยียวยาผู้พิการที่สถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันแมคเคน เพื่อการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนโสตศึกษา และบ้านเชสเชียร์ จังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้ง มีงานศิลปะการตัดฉลุลวดลายล้านนาบนกระดาษและภาพถ่ายบางส่วนของ อาจารย์เบญพล สิทธิประณีต มาจัดแสดงในนิทรรศการของงาน ในคืนนี้ด้วย

*****************************************