เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเอกสาร โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินเอกสารตามกระบวนการดำเนินงานพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. เมืองอยู่ดี  2. คนมีสุข  3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 4.เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนเทศบาลเมืองลำพูน ไปสู่เมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ต่อไป

………………………………………………………………………………………..