เทศบาลเมืองลำพูนลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 2 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ประธานคณะทำงานในการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองลำพูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้นำคณะทำงานลงตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และปรึกษา ในการจัดทำอาหารกลางวันให้กับคณะครู และผู้รับผิดชอบในการจัดทำอาหาร โดยผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย         อาหารได้จัดทำตามหลักโภชนาการ และคุณค่าทางอาหาร เป็นไปตามมาตรฐานของอาหารกลางวัน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกรายงานอาหารจากเว็ปไซต์ https://www.thaischoollunch.in.th/