โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองลำพูน และผลการดำเนินงานของโรงเรียน ในการนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียน   และได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการศึกษา นโยบายของโรงเรียน  จากนั้น ได้มีการแยกย้าย  ผู้ปกครองนักเรียนแต่ละสายชั้น เพื่อรับสมุดพกกับครูประจำชั้น จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม  42  โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

 

***************************