กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2561 ของศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังให้ยาเคมีบำบัด และผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ภายในบริเวณลานจอดรถ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันได้ดีที่สุด เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

********************************************