เทศบาลเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ศิลป์ ๕”

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานเฮือนศิลปิน ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “ศิลป์ ๕” ในรูปแบบการจัดแสดงจิตรกรรมและการเขียนสีหลังกระจก ซึ่งมีศิลปินทั้งหมด ๕ ท่าน ประกอบด้วย นายประสิทธิ ศรียาบ , นายมงคล จินาติ , นายทรงพลศักดิ์ หล้าป่าซาง , นายพงศ์ประนาฏต เพ็ชรัตนกูล และนายโสภณ แสนคำงาม มาร่วมถ่ายทอดอารมณ์ของคนรักศิลปะ ณ เฮือนศิลปินหริภญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งที่ ๑๕ “ศิลป์ ๕” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน ซึ่งเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

 

**********************************************