เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561    โดยเคลื่อนขบวนไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  พร้อมทั้ง รับฟังพระธรรมเทศนา  โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  พร้อมทั้ง ร่วมสักการะองค์พระรูปพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์ราชวงศ์จามเทวี องค์ที่ 32   แห่งอาณาจักรหริภุญชัย  ซึ่งประดิษฐาน ณ วิหารละโว้  จากนั้น  เคลื่อนขบวนไปยัง  ณ วัดสันป่ายางหลวง เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

***********************************