ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาก้อสร้างรางระบสยน้ำ ค.ส.ล. ถนนสนามกีฬา ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)