เทศบาลเมืองลำพูนร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2561

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดย นายวริชะ เพ่งผล พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ร่วมตรวจประเมิน โดยมีภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน

 

*****************************************