เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เปิดเผยว่า  เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง และต้นจามจุรี  ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลำพูน บริเวณเกาะกลางถนนรอบเมือง และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำกวง

นอกจากนี้ ประชาชนจิตอาสาและผู้ร่วมงานร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดถนน และเก็บเศษขยะ กิ่งไม้ ใบไม้  ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปจนถึงถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน จัดขึ้น ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

*************************************