ประกาศเทศบาลเมือลำพูน เรื่อง กำหนดเวลา เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภาะกิจ ตำแหน่ง ครูสนอเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2561