เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานครู และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2561  โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี ได้ถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมกล่าว พระราชประวัติ และประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ พระนางจามเทวี และนำหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการวางพวงมาลาสักการะพระนางจามเทวีฯ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี  ได้จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ซึ่งมีพระสงฆ์ในพิธี จำนวน 9 รูป  เจริญพระพุทธมนต์  โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายสำเริง ไชยเสน  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธี ทั้งนี้  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ  ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป  โดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันคล้าย           วันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561  จัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน

*******************************